بعد از مدت ها سری به این وبلاگ زدم و لطف دوستان عزیز را چه در پیام های عمومی و چه خصوصی مشاهده کردم. تشکر میکنم از لطف و محبت شما دوستان، اما هر کاری که من و دوستانم انجام داده اند وظیفه ی دینی و الهی ما خداباوران بوده است. بنظرم هر فرد دیندار باید به تناسب توانایی هایش به دفاع و تبیین از اصول اعتقادیش بپردازد و.....
دور و نزدیک
ادامه مطلب
منبع : اثبات خدا |دور و نزدیک
برچسب ها :